De Klimaattop is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt voorbereid in nauwe samenwerking met de ministeries van Economische Zaken, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, de Unie van Waterschappen, IPO, VNG en Rijkswaterstaat.

 

U kunt contact opnemen met de organisatie voor inhoudelijke vragen: klimaattop@minienm.nl.

Heeft u praktische of logistieke vragen stuur dan een e-mail naar: klimaattop@congresbureau.nl