Doel van de Nationale Klimaattop: zoveel mogelijk klimaatacties in gang zetten. Dit gebeurde onder meer in de break-outsessies. Deze sessies zetten nieuwe acties in gang. Of ze versnellen, verbreden en/of verdiepen bestaande acties. De afspraken die gemaakt zijn (inclusief bijbehorende documentatie), voegen we de komende periode toe aan elke breakout-sessie.

Tien thema’s vormden het startpunt voor de sessies.