Mondiaal topkenniscentrum voor klimaatadaptatie in Nederland

Nederland, Japan en de Verenigde Naties (UN Environment) nemen het initiatief tot oprichting van een Global Centre of Excellence on Climate Adaptation in Nederland. Vandaag ondertekent het ministerie van IenM hiertoe - samen met wereldwijde projectpartners - een opstartovereenkomst. Het mondiale topkenniscentrum gaat landen, organisaties en bedrijven met kennis en advies ondersteunen op het gebied van klimaataanpassing, zodat zij beter toegerust zijn om de gevolgen van klimaatverandering te dragen.

Mondiaal kennisnetwerk

Het belangrijkste doel van het Global Centre of Excellence on Climate Adaptation (GCEA) is om te zorgen dat landen en organisaties zich beter kunnen wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het centrum brengt een breed netwerk van internationale partners samen, waaronder leidende kennisinstituten, bedrijven, NGO’s, lokale en nationale overheden, internationale organisaties en de financiële sector.

Klimaataanpassing in de praktijk

Het historische Klimaatakkoord van Parijs heeft van aanpassing aan klimaatverandering wereldwijd een topprioriteit gemaakt. Het GCEA gaat bijdragen aan de opbouw van een klimaatbestendige wereld. Het mondiale topkenniscentrum steunt wereldwijd partijen die moeite hebben om klimaatadaptatie daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Door de inbreng van kennis over projecten op het gebied van bijvoorbeeld infrastructuur en landbouw wordt elke nieuwe weg, constructie en akker een kans om veerkrachtiger te worden tegen klimaatverandering.

Deelnemers

Deelnemende partijen in de Global Centre of Excellence on Climate Adaptation zijn onder andere het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL); National Institute for Environmental Studies, Japan;UN Environment,  Marokko, Partnership on Sustainable Low Carbon Transport (SLoCaT), S&P Global, Delta Alliance, Stockholm Environment Institute, Acclimatise, Gemeente Rotterdam, Netherlands Water Partnership, MCII, World Resources Institute, Wageningen University and Research, UNEP DTU Partnership, SNV Netherlands Development Organisation.